Setra 的730 型是一种适合真空应用的精准、低成本的压力计。730 型专用于与Inconel® 兼容的压力媒介。其全焊接结构解决了其它设计中因不同金属间的摩擦接触而带来的稳定性问题。Setra 的获专利的可变电容传感器设计集简洁、高精度和超级热稳定性于一身。其特点在于一个Inconel® 膜片和一个绝缘电极组成一个可变电容器。随着压力(真空)的增加或下降,电容值也随之改变。电容被检测并转换为一个全面调节的线性电压输出信号。730 型配备了各种真空压力配件。730 型的坚固设计、高耐压能力(见表)以及大工作温度范围使其非常适合大多数要求苛刻的应用。
\

压力变化与耐压

范围                    耐压
Torr                     psia
0-10                     45
0-20                     45
0-100                   45
0-200                   45
0-1000                 45

范围耐压
kPa kPa
0-1                        300
0-2                         300
0-10                       300
0-100                     300

范围压力
in.WC                      mbar
002                          3000
005                          3000
050                           3000
500                            3000

应用
 
● 半导体
● 处理舱
● 负载锁
● 水处理器
● 洗涤器
● 吸收式制冷机
● 激光器
● 高压灭菌器
● 真空包装
● 冻干
● 真空蒸馏
 
特点
 
■ 补偿工作温度范围广
■ 可彻底防止误接线
■ 通过CE 认证
■ 符合欧洲RoHS 要求